Монтаж – съвети и препоръки

Монтажа на камъните се извършва при температурата на околната среда между 5-30 ° C. Цветът на продукта може да варира вследствие на влага до 50% от първоначалния си цвят.

При почистване и третиране на камъка да не се използва агресивни течности или високо налягане, машини за почистване или третиране на камъка.

Когато е необходимо да изрежете парче, използвайте диамантен диск. За монтажа на модел Aurora или модел Shilin, препоръчваме да използвате циментено лепило в подобен цвят или подобен материал, който да позволява да се коригира дефектите или празнините между отделните части.

Добре да се използват разделители, това гарантира по-правилно подравняване и се избягва плъзгането на парчетата до пълното им изсушаване.

Продуктите THERMOSTONE не се увреждат при пожар или на открито, въпреки това, носещата конструкция може да бъде засегната. Препоръчва се тя да бъде предварително защитена и изолирана.

Ред за поставяне при монтаж на декоративен камък

Измерване

 1. Измерете общата площ. Това включва измервания на височината и дължината.
 2. Измерете ъглите в линейни метри.
 3. Приспада се повърхността на всички врати и прозорци.
 4. Препоръчително е да се поиска 5% повече от необходимото количество камък, за да се покрият евентуални счупвания при монтажа.


Почистване

 1. Почистете повърхността, където ще се поставят камъните, за да получите по-добро сцепление.
 2. Уверете се, че няма отблъскващи водата материали в захващащата повърхност, което ще пречи на сцеплението на циментеното лепило.


Навлажняване на повърхността

 1. Навлажнете повърхността, върху която ще се залепват частите.
 2. Препоръчва се за лепене на частите да се използва лесно разнесимо и високо качествено циментено лепило тип C2TE S1.


Навлажняване на продукта и лепене

 1. Навлажнете обратната част на камъните Thermostone за по-добро сцепление при залепването.
 2. Нанесете качествено циментено лепило тип С2.
 3. Задължително е да се нанесе двоен слой лепило – както на повърхността , така и върху частите.


Поставяне

 1. При поставяне на парчета с неправилна форма е добре да се използват разделители, това гарантира по-правилно подравняване.
 2. Поставянето започва от долу нагоре.
 3. Прикрепяйте внимателно камъните с гумен чук (никога с друг предмет), това помага да се разнесе циментеното лепило по-равномерно и помага за по-добро залепване между основата и камъните.


Подравняване / нивелиране

За моделите с различни парчета е важно да се вземе нивото, за да се гарантира правилното подравняване. Tова се препоръчва да се прави при поставянето на всеки 4 или 5 реда.


Ъглови елементи

 1. Ако стената, която покривате има ъглови парчета, винаги започвайте от тях, от долу нагоре.
 2. Необходимо е да се редуват дълги и къси парчета.


Стандартни елементи

При стандартните елементи, редувайте различните дължини на модела, така че да се прекъснат вертикалните фуги и да се постигне правилното поставяне.


Фугиране – смес

 1. След поставянето оставете да изсъхне за 24 часа.
 2. За фугите пригответе добре разбита гъста фугираща смес.
 3. Добавете в сместа отблъскваща водата течност, за да се избегне ефлоресценция.


Запълване на фугите

 1. Изпoлзвайте сладкарски шприц за да запълните фугите от горе надолу.
 2. Запълнете фугите.
 3. Оставете да изсъхне 30-40 мин.


Заравняване на фугите

С помощта на остър метален или дървен инструмент минете по повърхността на фугите с цел уеднаквяването им.


Почистване

 1. Почистете фугите с четка.
 2. Почистете и цялата повърхност със суха четка.

Инструменти

Инструменти за монтаж на декоативен камък
Share Button