Внедрена е CRM система

crm-strategy

От началото на месец септември бе въведена в експлоатация новата система за управление на взаимоотношенията с нашите дистрибутори /CRM система/. С помощта на тази система нашите търговски партньори имат възможност в интерактивен режим да подават поръчки, да следят процеса на доставките, да споделят идеи, препоръки и оплаквания. Да комуникират непосредствено с търговския и технологичния отдел и да участват интерактивно в процеса на създаване на нови модели и продуктови варианти.

Share Button