Често задавани въпроси – FAQ

Какво е Thermostone и как се произвежда?

Thermostone се произвежда от керамзит, каменно брашно, перлит, леки инертни материали, гранулати, цимент и фериоксидни оцветители, от което се получава специален вид олекотен, порест бетон с изключителни изолационни и екологични свойства. Благодарение на керамзита и специалната технология на заготовката, крайните изделия се отличават с отлична топлоизолация, ефективна шумоизолация, паропропускливост, лекота и устойчив на натиск, биологично неутралност, пожароустойчивост (клас А1), устойчивост на атмосферни влияния и замръзване и представляват дълговечен, но същевременно рециклируем и екологичен продукт.

Сместа се изсипва в калъпи, поразително имитиращи специално подбрани естествени каменни форми. Прилаганите производствени технологии улавят и най-малките детайли от копираните естествени камъни и ги възпроизвеждат прецизно в готовите продукти. Дори и погледнати и от близо, изкуствените копия създават усещането за напълно естествен, срещащ се в природата камък.

Може ли Thermostone да бъде използван в строителството?

Thermostone е промишлено произведен облицовъчен камък за външен и вътрешен архитектурен дизайн на фасади и стени. Той се използва изключително за декоративни, термо- и звукоизолационни цели и не изпълнява конструктивни задачи.

Каква е разликата между Thermostone и естествения камък?

Thermostone се излива в калъпи, възпроизвеждащи повърхността на естествения камък или тухла, но благодарение на съставките му е много по-лек от монолитните разновидности камък, срещани в природата. Когато използването на естествени каменни основи и стени е твърде скъпо и нецелесъобразно, Thermostone, поради своята олекотена структура,  може да бъде залепян лесно, бързо и евтино върху почти всички видове повърхности и основи.

Какви са предимствата при използване на продукти Thermostone?

Цената на напълно инсталирани декоративни покрития с Thermostone са приблизително между 30 и 50% по-евтини от покрития с аналогичен тип естествен камък. Икономията се реализира най-вече поради по-бързата предварителна обработка, по-малките загуби при монтажа и отпадащата необходимост от допълнителни укрепващи конструкции.

Каква площ може да бъде покрита за един ден?

В зависимост от сложността на модела с изкуствените декоративни каменни облицовки Thermostonе е възможно да бъдат покрити за един работен ден между 5 и 15 кв. м. фасадна площ. С продуктовите линии с правилна форма, като „Облицовъчен камък“, при поставянето на които не се използват фуги, е възможно да се достигне производителност до 20 кв. м. на ден. Моделите с неправилна форма изискват повече внимание, фантазия, прецизност и време при поставянето и фугирането и за това с тях се постига относително по-ниска производителност.

На каква основа и повърхност е възможно да се поставят продуктите Thermostone?

Изкуствените облицовъчни камъни Thermostone е възможно да бъдат поставяни върху всяка една подходящо подготвена и със съответен капацитет за натоварване строителна повърхност – както външна, така и вътрешна вертикална стена, колона, еркер или фасада. Приложенията са широки както в довършителните работи на частни домове, така и в обществени и бизнес сгради и конструкции.

Каква площ може да бъде покрита за един ден?

В зависимост от сложността на модела с изкуствените декоративни каменни облицовки Thermostonе е възможно да бъдат покрити за един работен ден между 5 и 15 кв. м. фасадна площ. С продуктовите линии с правилна форма, като „Облицовъчен камък“, при поставянето на които не се използват фуги, е възможно да се достигне производителност до 20 кв. м. на ден. Моделите с неправилна форма изискват повече внимание, фантазия, прецизност и време при поставянето и фугирането и за това с тях се постига относително по-ниска производителност.

Има ли минимални количества за една поръчка?

В зависимост от модела, минималното количество за доставка на дистрибутор е един европалет, респ. един бокспалет.

Могат ли продуктите Thermostone да се използват като тротоарни плочи или за други декоративни подови покрития?

Не. Продуктите на Thermostone са декоративен елемент за стени и не е допустимо използването им като подови или тротоарни покрития.

Могат ли продуктите Thermostone да се използват, като декоративни покрития в близост до плувни басейни?

Да, от гледна точка на издръжливост, продуктите с марка Thermostone имат същите качества като всеки друг лек бетон. Въпреки това, постоянният контакт на хлорирана вода или друг химикал с камъка може да доведе до промяна на цвета. При подобни условия е препоръчително импрегнирането на лицата на каменните облицовки с подходящо неутрално лаково покритие.

Възможно ли е поставянето на продукти Thermostone върху камини или стени в близост до печка с открит огън?

Изкуствените облицовъчни камъни с марката Thermostone са огнеупорни и при нагряване не отделят дим. Не се препоръчва обаче поставянето им в условия на постоянен открит пламък.

Как се продават продуктите Thermostone?

Облицовъчните декоративни камъни, плочи и тухли с марката Thermostone се продават на квадратен метър, а ъгловите елементи (налични само при някои модели) се предлагат на линеен метър.

Устойчиви ли са цветовете на продукти Thermostone?

Фериоксидните багрилни пигменти се добавят още при изливането сместа за камъка в калъпите и е химически свързана съставна част от самия продукт. Дългогодишното излагане на повърхността на различни атмосферни влияние не води до избеляване или обезцветяване на първоначалните цветни нюанси.

Каква е трайността на продукти Thermostone?

Продуктите с марка Thermostone са изработена от олекотен бетон и издържат толкова дълго, колкото други висококачествени бетони, изложени на външни въздействия. „Неу Литик“ ООД гарантира 45 години качеството на своите продукти с марката Thermostone.

Съответстват ли продуктите Thermostone със строителните норми?

Тъй като това е облицовъчен материал с декоративна, но не и конструктивна функция, съответно не попада под контрола на строителните норми. Въпреки това, при влагането му за обновяване на исторически сгради или паметници на културата е възможно изискване на съответно разрешение от строителния надзор.

Поддават ли се на допълнителна обработка изкуствените камъни Thermostone?

Продуктите Thermostone е възможно да бъдат точно разрязвани с мокър нож или флекс за камък на отделни елементи. Скъпи диамантени инструменти за рязане не са задължителни. Острите ръбове или малки неравности по повърхностите е възможно да бъдат отстранявани с каменоделско длето, клещи или чук.

Трябва ли да се поддържа по някакъв начин камъка Thermostone?

По подобие на естествения камък и продуктите Thermostone e възможно с течение на времето камъните да натрупат прах или дори мъхове. Затова е препоръчително епизодичното измиване на камъка с чиста вода. При условия предполагащи по интензивно замърсяване се препоръчва импрегниране с подходящо неутрално лаково покритие.

Съдържат ли продуктите Thermostone пластамаса или други изкуствени вещества?

Изкуствените декоративни каменни облицовки с марката Thermostone се произвеждат от естествени материали и те не съдържат изкуствени подобрители или вредни за организма съставки.

Share Button